Skip to main content
Zásady ochrany osobních údajů
 • Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (DSGVO, TKG 2003).
INFORMACE A VÝMAZ
 1. Máte právo kdykoli získat bezplatné informace o uložených údajích a požádat o opravu nesprávných údajů nebo o zablokování a vymazání uložených údajů. Informujte nás také, pokud došlo ke změně vašich osobních údajů.

POSKYTOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A TVORBA
Z LOGFILES

 • Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace z počítačového systému počítače, který k nim přistupuje.
 • Shromažďují se následující údaje:
 • Informace o typu a verzi použitého prohlížeče
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetových služeb uživatele
 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naše webové stránky.
 • Webové stránky, které jsou přístupné ze systému uživatele prostřednictvím našich webových stránek.
Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro doručení webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí IP adresa uživatele zůstat uložena po dobu trvání relace.

Vaše IP adresa se ukládá do protokolových souborů, aby byla zajištěna funkčnost webových stránek. Kromě toho tyto údaje používáme k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. K vyhodnocování údajů pro marketingové účely v této souvislosti nedochází.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek je to v okamžiku, kdy skončí příslušná relace.

V případě ukládání dat do souborů protokolu je to nejpozději po sedmi dnech. Uložení po uplynutí této doby je možné. V takovém případě jsou IP adresy uživatelů vymazány nebo pseudonymizovány tak, aby již nebylo možné přiřadit volajícího klienta.

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do protokolových souborů je naprosto nezbytné pro provoz webových stránek. Uživatel proto nemá možnost vznést námitku.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ, OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ KATALOGU, FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ

 • Formuláře jsou k dispozici na našich webových stránkách, abychom mohli našim zákazníkům a žadatelům nabídnout lepší služby. Pokud uživatel využije tuto možnost, údaje zadané do vstupní masky jsou nám předány a uloženy.

  V okamžiku odeslání zprávy jsou uloženy také následující údaje:
 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přenosu
 • V této souvislosti nebudou údaje předávány třetím stranám. Údaje se používají výhradně pro zpracování konverzace.

  Zpracování vašich údajů ze vstupní masky nám slouží výhradně ke zpracování vašeho dotazu. Ostatní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k tomu, abychom zabránili zneužití vstupních formulářů a zajistili bezpečnost našich systémů informačních technologií.

  Vaše údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. To je případ, kdy je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena, když okolnosti naznačují, že daná záležitost byla definitivně vyjasněna.

  Jako uživatel máte možnost kdykoli vznést námitku proti ukládání vašich údajů, a to zasláním e-mailu na adresu info@alvaris.eu a žádostí o vymazání.

COOKIES

 • Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Když uživatel vyvolá webovou stránku, může se v jeho operačním systému uložit soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Soubory cookie nám umožňují zvýšit bezpečnost vašich elektronických služeb a optimalizovat webové stránky pro vaše potřeby. Máte právo a možnost soubory cookie odmítnout. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že před použitím souboru cookie musí být získán váš souhlas, nebo je používání souborů cookie obecně blokováno. Kromě toho můžete také kdykoli vymazat soubory cookie z paměti svého koncového zařízení, pokud takovou funkci nabízí. Rádi bychom vás upozornili, že pokud odmítnete ukládání souborů cookie, které slouží k zajištění bezpečnosti nebo vedení uživatele, musíte počítat s tím, že elektronickou službu nebudete moci používat nebo ji budete moci používat jen v omezené míře a že se může zhoršit uživatelský komfort. Soubory cookie se ukládají v počítači uživatele a přenášejí se z něj na naše stránky. Proto máte jako uživatel také plnou kontrolu nad používáním souborů cookie.

NEWSLETTER

 • Na našich webových stránkách máte možnost přihlásit se k odběru bezplatného newsletteru. Při registraci k odběru newsletteru jsou nám předány údaje ze vstupní masky (e-mail, titul, jméno, příjmení).

  Při registraci budou navíc shromažďovány následující údaje:
 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přenosu
 • Pro zpracování údajů je váš souhlas získán během procesu registrace a je uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů. V souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání newsletterů jsou údaje předávány společnosti MailChimp. Údaje se používají výhradně pro zasílání newsletteru. Společnost MailChimp je smluvně zavázána zacházet s vašimi údaji důvěrně a zpracovávat je pouze v souvislosti s poskytováním služby. Shromažďování e-mailové adresy uživatele slouží k doručování newsletteru. Shromažďování dalších osobních údajů v rámci procesu registrace slouží k zabránění zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy. Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu (doručování newsletteru). E-mailová adresa uživatele je tedy uchovávána po dobu, kdy je aktivní odběr newsletteru. V každém případě mohou údaje zůstat uloženy, pokud s námi udržujete také obchodní nebo smluvní vztah a tyto údaje jsou pro tyto účely rovněž uloženy. Odběr newsletteru může dotyčný uživatel kdykoli zrušit. Za tímto účelem je v každém newsletteru uveden odpovídající odkaz. Ten rovněž umožňuje odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů shromážděných během procesu registrace.
 • Podmínky používání služby mailchimp: https://mailchimp.com/legal/terms
  Zásady ochrany osobních údajů společnosti mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy

POUŽÍVÁNÍ MAP GOOGLE

 • Naše webové stránky a elektronické služby mohou k vizuálnímu zobrazení geografických informací používat rozhraní Google Maps API společnosti Google Inc. se sídlem v USA. Při používání Map Google společnost Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje o používání funkcí Map návštěvníky webových stránek. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: http://www.google.com/privacypolicy.html.

GOOGLE ANALYTICS

 • Naše webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google Inc ("Google") se sídlem v USA. Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webovým stránkám analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Vzhledem k aktivaci anonymizace IP adres na těchto webových stránkách bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google bude z našeho pověření používat tyto informace za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na webových stránkách a používání internetu pro nás. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Službu Google Analytics používáme také k vyhodnocování údajů z AdWords a Double-Click-Cookie pro statistické účely. Pokud si to nepřejete, můžete je deaktivovat prostřednictvím Správce předvoleb reklam (https://adssettings.google.de).

KONTAKTNÍ OSOBA PRO OCHRANU ÚDAJŮ

 • Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informace, opravy, blokování nebo vymazání údajů, jakož i odvolání uděleného souhlasu, obraťte se na: info.cz@alvaris.eu nebo +420 596 542 385.